Mercedes-Benz

Servisne akcije

Šta treba imati na umu prilikom zamene Filtera čestica čađi?
Izbor različitih rešenja čišćenja filtera je sve veći, ali postoji rizik da različiti postupci čišćenja rezultiraju nepovoljne ishode. Moguće posledice mogu biti oštećenja materijala i površine filtera, kao i neadekvatno očišćeni filter. Mercedes-Benz postupak industrijskog remontovanja odlikuje se ključnim prednostima po pitanju brzine, kvaliteta, ali i cene. 

Više informacija

Akcijske cene od -30% do -40% 
Specijalna servisna kampanja PROMO originalnih
delovaza Mercedes-Benz komercijalna vozila u
periodu od 01.04.do 30.06.2021.

Više informacija