Mercedes-Benz

Faze procesa obnove

Obnovljeno je podjednako dobro kao i novo: 
proces obnavljanja Mercedes-Benz fabrički obnovljenih delova.

Svi polovni delovi moraju proći kroz nekoliko faza strogog procesa obnavljanja pre nego što se odobre kao Mercedes-Benz fabrički  obnovljeni rezervni delovi:

  • Prvi korak je rastavljanje motora na sastavne delove.
  • Ulje i nečistoće uklanjaju se sa svih delova tokom intenzivnog procesa čišcenja. Jako isprljani i korodirani delovi se podvrgavaju daljnjem čišćenju kroz različite tehnike peskiranja.
  • Čak i najmanji delovi prolaze vizuelni pregled ili proveru funkcionalnosti kako bi se oštećenja brzo identifikovala.
  • Svi delovi koji se mogu ponovo upotrebiti se stručno obnavljaju u potpunosti u skladu sa specifikacijama proizvođača.
  • Svi provereni delovi se potom sklapaju u skladu sa zahevima serijske proizvodnje, kako bi se sklopio ceo, potpuno funkcionalan Mercedes-Benz fabrički obnovljen motor. Izmene i poboljšanja kvaliteta su automatski uključene u sklapanje motora.
  • Na istom stolu za testiranje kao i za serijske motore, obnovljeni motori podvrgavaju se potpuno istim testovima funkcionalnosti kao i novi motori i zadovoljavaju iste kriterijume kvaliteta.